SORU - 1 / 20

 • S

  Aşağıdaki kodda boşluklara ne gelmelidir?

  <html>
  <style type = "text/css">
  #b1{border-style: solid; border-width: 5px; ___: 30px }
  #b2{border-style: dotted; border-width: 5px; ___: 0px }
  </style>
  <p id = "b1">margin 30px oldu.</p>
  <p id = "b2">margin 0px oldu.</p>
  </html>
  
 • A

  margin-style

 • B

  margin-width

 • C

  margin-size

 • D

  margin