JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

let count = 0;
let sum = 0.0;

while (count < 10) {
    let number = parseFloat(prompt("Bir Sayı Girin: "));
    count++;
    sum += number;
}

let avg = sum / 10;
console.log("Ortalama: " + avg);İlginizi Çekebilir

JavaScript While Döngüsü Kullanımı

JavaScript Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bul ...

JavaScript Dizileri Birleştirme

JavaScript resizeBy Kullanımı

JavaScript Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Ede ...