JavaScript While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"JavaScript" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

let count = 0;
let sum = 0.0;

while (count < 10) {
    let number = parseFloat(prompt("Bir Sayı Girin: "));
    count++;
    sum += number;
}

let avg = sum / 10;
console.log("Ortalama: " + avg);İlginizi Çekebilir

JavaScript 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

JavaScript 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Ör ...

JavaScript Sort Metodu Kullanımı

JavaScript Split Metodu Kullanımı

JavaScript Search Kullanımı