Java While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int count = 0;
    double sum = 0.0;

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    while (count < 10) {
      System.out.print("Bir Sayı Girin: ");
      double number = scanner.nextDouble();
      count++;
      sum += number;
    }

    double avg = sum / 10;
    System.out.println("Ortalama: " + avg);

    scanner.close();
  }
}İlginizi Çekebilir

Java 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Java Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Java Dosyanın Okunması

Java Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması