Flutter While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import 'dart:io';

void main() {
 var count = 0;
 var sum = 0.0;

 while (count < 10) {
  stdout.write('Bir Sayı Girin: ');
  var input = stdin.readLineSync();
  var number = double.tryParse(input);

  if (number != null) {
   count++;
   sum += number;
  } else {
   print('Geçersiz bir sayı girdiniz. Tekrar deneyin.');
  }
 }

 var avg = sum / 10;
 print('Ortalama: $avg');
}İlginizi Çekebilir

Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneğ ...

Flutter Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma ...

Flutter Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Flutter Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Flutter Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ö ...